Atılım Üniversitesi Öğrenci Dekanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü;

 

·        Öğrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda yapmak istedikleri faaliyetleri düzenler,

·        Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek amacı ile resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, müzik, tiyatro vb. Faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bunların üniversite içinde ve dışında konser gösteri, sergi gibi faaliyetlerde bulunmalarını sağlar,

·        Üniversitenin her yıl yapılan bahar şenliklerini diğer birimlerle birlikte organize etmek, şenliklerle ilgili her türlü yazışmaları yapmak ve programı hazırlar,

·        Sosyal ve kültürel toplantılar için salonların tahsis edilmesi toplantı öncesi salon hazırlıklarının yapılmasını sağlar,

·        Öğrenci kulüpleri ve araştırma topluluklarının yönergelerini inceleyerek onaya sunar,

·        Mezuniyet balosu ve mezuniyet yıllığının hazırlanmasında öğrencileri organize etmek, mezunlar derneği ile irtibat kurar,

·        Kültürel ve sosyal etkinliklerle ilgili harcama ve izin onaylarını önceden hazırlar,

·        Mezuniyet ve açılış törenlerinde, tören düzenleme yönergelerine göre, birimi ilgilendiren çalışmalar yapar,

·        Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili bütçeyi hazırlar,

·        Birimle ilgili web sayfasını hazırlamak ve günceller,

·        Üniversitede yapılan bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri belirlenen formata göre yazar,

·        Atılım Üniversitesi Başarıyı Paylaşım Programı 2014-2015 Koordinasyonu.