Yardımcı Dokümanlar ve Dilekçeler

 

Değerli Mensuplarımız,

Akademik ve İdari Birimler ile Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenecek etkinliklerin hangi koşullarda yapılabileceği "Etkinlik Talepleri Uygulama Süreci" başlığı altında açıklanmıştır. Etkinliklerin kalitesi ve amacına ulaşabilmesi açısından belgede belirtilen kurallara uyulması, belirtilen sürelere riayet edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca etkinlik sürecinde ihtiyaç duyulacak duyuru, haber ve belge şablonları da aşağıda bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur. 

 

Etkinlik Talepleri Uygulama Süreci

 

Etkinlik Talep Formu

 

Haber İçeriği

 

Duyuru Şablonları

 

Belge Şablonları

 

 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI FORMLARI:

Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Çerçeve Yönergesi (24.07.2013)

 

Topluluk Başvuru Formu

 

Bütçe Taslağı ve Faaliyet Formu

 

Topluluk Genel Kurul Tutanağı

 

Topluluk Yönetim Kurulu Listesi

 

Topluluk Üyelik Formu

 

Topluluk Etkinliği Talep Formu.xlsx

 

Stant Açma Formu